2. 2. 2021

Takřka 90 tisíc korun, které byly vybrány při loňské veřejné sbírce v Uherském Hradišti, určené k mírnění následků koronavirové epidemie, putovalo do Uherskohradišťské nemocnice. Ta peníze použila na zakoupení infusní techniky na covidová pracoviště.

Veřejná sbírka byla konána v období od loňského dubna do září, za účelem zmírnění následků nouzového stavu na území města Uherské Hradiště v souvislosti s pandemií Covid-19. Město Uherské Hradiště věnovalo ve sbírce získané prostředky do oblasti zdravotnictví, neboť jeho služby se v souvislosti s bojem proti epidemii onemocnění covid-19 dotýkají největšího okruhu obyvatel. "Tímto bych chtěl poděkovat každému, kdo přispěl. Zejména vloni na jaře jsme byli svědky obrovské vlny solidarity a sbírka byla jen jednou z mnoha forem, jak si lidé navzájem pomáhali. Protože výtěžek sbírky měl sloužit ke zmírnění následků epidemie, chtěli jsme jej věnovat tam, kde to dává největší smysl. V tomto případě tedy Uherskohradišťské nemocnici, kde je boj s onemocněním covid-19 do dnešních dnů každodenní záležitostí,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.  

Uherskohradišťská nemocnice za věnované peníze zakoupila 4 lineární injekční dávkovače, které se využívají na jednotkách intenzivní péče. „Za tento dar patří všem velké poděkování. Lineárních dávkovačů je u jednoho covidového pacienta potřeba třeba až deset, takže ta spotřeba v naší nemocnici je obrovská,“ vyjádřil se ředitel Uherskohradišťské nemocnice, MUDr. Petr Sládek. 

Zdroj: mesto-uh.cz