26. 2. 2014

Uherskohradišťská nemocnice mění své staré logo i webové stránky. Nové logo má modernější vzhled a jasné sdělení – otevřenost, jednoduchost i patriotismus. Se vzhledem loga koresponduje i nový web.

K vytvoření nového loga byli před několika měsíci vyzváni celkem tři autoři. MgA. Eva Králíková, MgA. Bob Stránský a Ivan Vacke. Sešlo se celkem 41 návrhů, ze kterých management nemocnice vybíral ty nejlepší. Nejvíce hlasů nakonec získal návrh grafika a pedagoga – vedoucího Ateliéru vizuální komunikace na Univerzitě Tomáše Bati Boba Stránského.


Dodavatelem nového webového řešení Uherskohradišťské nemocnice (www.nemuh.cz) je hradišťská firma DAT, autorem vizuálního stylu nových webových stránek je opět grafik Bob Stránský.