8. 1. 2020

Magnetická rezonance v Uherskohradišťské nemocnici prošla v závěru loňského roku podstatnou modernizací. Vedení zdravotnického zařízení dnes špičkovou diagnostickou technologii slavnostně představilo zástupcům Zlínského kraje a také dalším hostům.

Přístroj je po upgradu v provozu od začátku prosince, zdravotníci na Radiodiagnostickém oddělení Uherskohradišťské nemocnice s jeho pomocí vyšetří až 20 pacientů denně. „Modernizaci přístroje předcházel přibližně rok příprav. Jsem rád, že jsme se rozhodli jít právě touto cestou, díky tomu nebylo nutné přistupovat ke stavebním úpravám a zavírat pracoviště na delší dobu. Pacienty jsme během listopadu odesílali na vyšetření do Zlína a Kroměříže, těmto pracovištím za pomoc děkujeme. Výpadek trval necelý měsíc, od prosince už pacienty znovu vyšetřujeme u nás,“ uvedl Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice a připomněl zároveň, že modernizace technologie vyšla nemocnici na 26 milionů korun včetně osmiletého plného servisu.

Dnešní slavnostní akce se účastnil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Přeji nemocnici nejen to, ať přístroj dobře slouží, ale ať má i dobrý personál pro jeho obsluhu. V jiných krajích jsou počty magnetických rezonancí výrazně vyšší, u nás do budoucna počítáme s tím, že svůj přístroj budou mít také nemocnice ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, čímž bude kraj racionálně pokrytý,“ podotkl hejtman. Vedle magnetické rezonance v Uherskohradišťské nemocnici mají dva přístroje také v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a jeden od května loňského roku také v Kroměřížské nemocnici.

Slavnostního představení modernizované technologie se dnes účastnil také náměstek hejtmana Jiří Sukop, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček, členka představenstev nemocnic Zlínského kraje Lucie Štěpánková, ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková a za dodavatele technologie Michal Čech, jednatel společnosti Siemens Healthcare.