6. 8. 2019

Na zbrusu nové parkoviště přebudovala Uherskohradišťská nemocnice zastaralou parkovací plochu u porodnicko gynekologického oddělení. Namísto původních pětatřiceti stání mají nyní pacienti a návštěvníci zdravotnického zařízení k dispozici pětačtyřicet parkovacích míst.

Nová plocha také nabízí vyšší standard parkování, provizorní zhutněný povrch nahradila dlažba, součástí akce bylo i nové osvětlení a výsadba zeleně. Stavební úpravy probíhaly od počátku května, náklady ve výši 5,3 milionu korun hradil Zlínský kraj a nové parkoviště už je od konce července v provozu. „Plochu jsme zbudovali před dvěma roky původně jako náhradu za parkoviště, které muselo ustoupit výstavbě nového pavilonu interních oborů zprovozněného na začátku letošního roku. Už tehdy jsme počítali s tím, že jde pouze o dočasné řešení. Nyní jsme pro pacienty a návštěvníky zbudovali a otevřeli plnohodnotné parkoviště,“ popsal Pavel Lečbych, vedoucí řízení projektů a investic Uherskohradišťské nemocnice.

Přebudováním původní zpevněné asfaltové plochy na plnohodnotné dlážděné parkoviště se podle jeho slov podařilo optimálně využít kapacitu dané části nemocničního areálu. Jednotlivá parkovací stání jsou od sebe oddělena pruhem z dlažby odlišného kontrastního barevného odstínu. „Automobilový provoz v nemocničním areálu neustále narůstá a tím roste i potřeba parkovacích míst. Ve všední den projede našimi závorami okolo pěti set vozů. Nové parkoviště u porodnice jsme tak budovali i s výhledem možného rozšíření v případě, že by se nám v budoucnu podařilo získat sousední pozemky směrem na jih,“ doplnil Pavel Lečbych.

Nové parkoviště u porodnicko gynekologického oddělení je bezpečnější pro provoz, je napojeno na navazující chodníky na severní straně od budovy oddělení a na podzim ještě proběhne výsadba stromů, které vytvoří clonu pro východní část budovy. Jeho provoz se řídí stejnými pravidly, jako parkování na jiných vyhrazených plochách v areálu, tedy první půlhodina pobytu vozidla v areálu je zdarma, za druhou půlhodinu je poplatek 15 korun a za každou další započatou hodinu pobytu vozidla v areálu činí poplatek 25 korun. Uherskohradišťská nemocnice v současné době disponuje více než 350 parkovacími místy pro pacienty, návštěvníky i zaměstnance.