4. 6. 2024

V rámci letošního významného jubilea – 100 let od založení Uherskohradišťské nemocnice, se nejnovější vydání podcastu věnuje zajímavé historii této významné zdravotnické instituce. Pozvání do pořadu Pulsování přijala renomovaná historička Blanka Rašticová.

 „Historie organizované zdravotní péče v Uherském Hradišti sahá hluboko do minulosti, a to až do konce 18. století, kdy byla v městském špitálu díky podpoře mecenášů zřízena první nemocniční lůžka. Po první světové válce usilovala městská rada o založení nemocnice, jejíž provoz se podařilo zahájit v roce 1924 pod tehdejším názvem Zemská nemocnice,“ přibližuje historii zdravotní péče na území našeho regionu Blanka Rašticová.

V nejnovějším podcastu se posluchači dozvědí o klíčových momentech historie Uherskohradišťské nemocnice i o významných osobnostech, které zde působily a přispěly k jejímu rozvoji. Na pozadí osobních příběhů jsou odkryty historické souvislosti, které formovaly nejen současnou podobu nemocnice, ale i město Uherské Hradiště.

Aktuální vydání podcastu Pulsování je stejně jako další díly dostupné na webových stránkách nemocnice, Facebooku, YouTube a Spotify.