9. 7. 2014

Starosta Šumic Ing. Josef Bartoš a starosta obce Komňa Karel Navrátil jsou dalšími z řady zástupců obcí, kteří s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petrem Sládkem podepsali darovací smlouvu o poskytnutí financí na nové elektrické polohovací lůžko.

Nákup nových elektrických polohovacích lůžek - za přispění sponzorů a některých obcí na Uherskohradišťsku - je jedním z mnoha cílů celoročního projektu Uherskohradišťské nemocnice Rok seniora. Jeho součástí je také trvalé vzdělávání personálu, práce pedagogického pracovníka, dobrovolnická činnost, zvelebování oddělení následné a ošetřovatelské péče (výzdoba, nové vybavení apod.), akce pro hospitalizované seniory (čtení herců Slováckého divadla, klauniády, canisterapie), benefiční koncerty (F Dur Jazz Band, Hradišťan, Slovácký komorní orchestr) nebo například zábavné odpoledne Den pro rodinu.

ředitel Uherskohradištské nemocnice MUDr. Petr Sládek se starostou obce Šumice Ing. Josefem Bartošem

ředitel Uherskohradištské nemocnice MUDr. Petr Sládek se starostou obce Šumice Ing. Josefem Bartošem

ředitel Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek se starostou obce Komňa Karlem Navrátilem

ředitel Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek se starostou obce Komňa Karlem Navrátilem