31. 7. 2014

Obec Sušice se připojila k dalšímu městům a obcím, které se rozhodly darovat Uherskohradišťské nemocnici finance na nová elektrická polohovací lůžka. Vše zaštiťuje celoroční projekt nemocnice Rok seniora.

Místostarostka obce Sušice Vlasta Háblová podepsala s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice darovací smlouvu o poskytnutí financí na nové elektrické polohovací lůžko. Obec tak nemocnici věnovala 25 tisíc korun.

Nákup nových elektrických polohovacích lůžek - za přispění sponzorů a některých obcí a měst na Uherskohradišťsku - je jedním z mnoha cílů celoročního projektu Uherskohradišťské nemocnice Rok seniora. Jeho součástí je také trvalé vzdělávání personálu, práce pedagogického pracovníka, dobrovolnická činnost, zvelebování oddělení následné a ošetřovatelské péče (výzdoba, nové vybavení apod.), akce pro hospitalizované seniory (čtení herců Slováckého divadla, klauniády, canisterapie), benefiční koncerty (F Dur Jazz Band, Hradišťan, Slovácký komorní orchestr) nebo například zábavné odpoledne Den pro rodinu.

místostarostka Sušice Vlasta Háblová při podpisu darovací smlouvy

místostarostka Sušice Vlasta Háblová při podpisu darovací smlouvy