7. 5. 2018

Na nebezpečí infekčních onemocnění přenášených prostřednictvím nesprávně nebo nedostatečně umytých rukou upozorňovali dnes zdravotníci v Uherskohradišťské nemocnici. Připojili se tak ke Světovému dni hygieny rukou, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

Přibližně stovka zájemců z řad zdravotnických profesionálů i laické veřejnosti si v centrálním objektu nemocnice pod dohledem odborníků ověřila, zda při mytí rukou postupují správně. Příchozí získali také další informace, jak se chránit před přenosem infekcí, k nimž patří žloutenka, salmonela nebo různá průjmová a respirační onemocnění.

„Původci těchto onemocnění číhají na běžně používaných předmětech, jako jsou například madla nákupních košíků, kliky u dveří, mince, bankovky, tlačítka výtahů, mobilní telefony nebo počítačové klávesnice. Správný postup při mytí rukou je klíčový pro vytváření bariér, které zabrání případnému šíření infekčních onemocnění. Týká se to každého člověka a je jistě dobré si ověřit, zda při hygieně na některé oblasti rukou nezapomínáme. Zájemci si u nás umyli ruce ve fluorescenčním roztoku a pod UV lampou se nám pak tato opomíjená místa ukázala,“ popsala MUDr. Lenka Turková, primářka Infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Prevence se podle jejích slov netýká pouze laické veřejnosti, ale i zdravotníků. „Personál v nemocnicích se v oblasti hygieny rukou pravidelně školí. Prostřednictvím důsledné hygieny rukou můžeme zabránit tomu, aby se případné infekce šířily k dalším pacientům. Důsledná dezinfekce rukou je tedy důležitá před kontaktem s každým pacientem i bezprostředně po něm,“ vysvětlila primářka Turková.

Akci ke Světovému dni hygieny rukou připravili odborníci z Hygienicko-epidemiologického střediska Uherskohradišťské nemocnice. Program byl věnovaný osvětě a edukaci, účastníci získali informace o prevenci vzniku infekcí přenášených prostřednictvím nesprávně umytých rukou, a dále rady, jak správně o své ruce pečovat, nebo také informace o možnostech očkování a dalších preventivních opatřeních.

Zpracoval a další informace poskytne:
Bc. Egon Havrlant
tiskový mluvčí Nemocnic Zlínského kraje
mobil: +420 606 607 687
e-mail: havrlant@nemuh.cz

Foto:
Ing. Irena Bucharová