11. 12. 2019

Vážení zaměstnanci a návštěvníci Uherskohradišťské nemocnice, v návaznosti na nežádoucí a velice smutnou událost ozbrojeného útoku dne 10. 12. 2019 ve Fakultní nemocnici v Ostravě se dohodlo vedení Uherskohradištské nemocnice s Policií České republiky a Městskou policií, za účelem zvýšené ochrany všech osob vstupujících do nemocnice, na dočasné aktivnější ostraze, která se projeví zejména častější přítomností uniformovaných policistů v areálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.