14. 9. 2021

Paliativní péče je významnou součástí zdravotního systému, jedná se o přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Cílem péče je zabezpečení a naplnění pacientových fyzických, psychických, ale i sociálních a duchovních služeb, to vše při zachování důstojnosti nemocného.

V Uherskohradišťské nemocnici funguje od roku 2019 paliativní multidisciplinární tým ve složení: lékař, všeobecné sestry, zdravotně-sociální pracovnice a duchovní. Pacientovi sestavuje individuální plán a doporučuje možnosti realizace domácí podpůrné či hospicové péče. Podává nemocnému i jeho nejbližší rodině komplexní informace např. o možnostech využití zdravotních pomůcek, příspěvků na péči, dostupných organizací, zároveň působí jako poradenský tým pro zdravotníky napříč všemi odděleními nemocnice.

„Náš tým poskytuje specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným i jejich blízkým. Jsme vnitřně přesvědčeni o smysluplnosti této péče a připraveni nabídnout pacientovi i jeho rodině profesionální pomoc,“ doplňuje MUDr. Jan Uhýrek, lékař paliativní péče.

Více informací vám poskytneme ve dnech: po, st, pá v čase 7:30 – 16:00 na telefonním čísle: 731 604 159, email: jankuj@nemuh.cz.