26. 6. 2024

Od včerejšího dne si mohou návštěvníci, pacienti i zaměstnanci Uherskohradišťské nemocnice prohlédnout panelovou výstavu, která byla vytvořena u příležitosti oslav 100. výročí od jejího založení, přímo v prostorách nemocnice. Expozice je nově umístěna podél chodníku pro pěší vedoucí do budovy centrálního objektu.

„Výstava byla v polovině června instalována na Mariánském náměstí, poté se v rámci stoletých oslav přesunula na Masarykovo náměstí. Nyní se mohou návštěvníci Uherskohradišťské nemocnice seznámit s klíčovými momenty, jež významné zdravotnické zařízení v regionu po dobu jednoho století utvářely, přímo v centru dění,“ říká tisková mluvčí Lucie Sedláčková.

Na jednotlivých panelech jsou zdokumentovány okamžiky a osobnosti, jež přispěly k rozvoji nemocnice od jejího založení v roce 1924 až po současnost. Výstava je symbolem pocty a poděkování všem zaměstnancům, kteří se na jejím chodu a zajištění kvalitní zdravotní péče podíleli a nadále podílí.