13. 9. 2018

Rychlostí až pět metrů za vteřinu budou po areálu Uherskohradišťské nemocnice cestovat vzorky biologického materiálu, které míří k vyšetření do laboratoří. Přepravovány budou potrubní poštou. Moderní transportní systém je už vybudovaný a do běžného provozu by měl být uvedený na konci letošního roku. Potrubí o celkové délce 1 300 metrů propojí čtyři budovy, vzorky budou do laboratoří dopravovány průběžně, což urychlí jejich zpracování a tedy i diagnostiku pacientů. Nemocnice do vybudování systému potrubní pošty investovala 10,2 milionu korun.

Od zavedení potrubní pošty si nemocnice slibuje zejména zjednodušení a urychlení provozu. V současné době je totiž nutné celou řadu vzorků a jiných materiálů převážet a přenášet fyzicky. „Dosud byla na ambulancích sběrná místa, odkud se dvakrát denně svážely vzorky do laboratoří. Zaměstnanci ale teď mohou zasílat materiál průběžně a nebudou muset čekat na hromadné svozy. V laboratořích si tak mohou práci lépe rozložit, což pomůže celý proces urychlit,“ popisuje jednu z výhod potrubní pošty Petr Vojtek, správce Centrálních objektů Uherskohradišťské nemocnice. Velmi důležitá je bezpečnost systému, kdy je vyloučena chyba lidského faktoru, která by při manuálním přenášení vzorků mohla vzniknout. Pro pacienty je nejvýznamnějším přínosem fakt, že se jejich lékař výsledky testů dozví rychleji a může tak dříve stanovit diagnózu a zahájit adekvátní léčbu.

 Srdcem potrubní pošty je strojovna, odkud je celý systém řízen a kam se také sbíhají všechny linky. Potrubí, které je podle místa uložení z nerezu nebo plastové, je vedeno pod zemí i ve stropních podhledech budov. K transportu zásilek se používají speciální přepravní pouzdra, každé z nich je v průměru 12 cm široké a 36 cm dlouhé. Jsou opatřena paměťovými čipy umožňujícími sledovat a kontrolovat jednotlivé zásilky po celou dobu jejich přepravy. „Celý systém běží automaticky. Chod potrubní pošty musí průběžně kontrolovat technik, ale zvládne to klidně i na dálku, “ dodává Petr Vojtek. Čip v přepravním pouzdře si „pamatuje“ svou domovskou stanici a po doručení zásilky se automaticky vrátí na své místo. Systém také kontroluje, jakou vzdálenost pouzdro ujelo. Po určitém počtu najetých kilometrů se schránka automaticky nahlásí technikovi, který na ní provede výměnu těsnících kroužků a další údržbu.

 Potrubní poštou, která v Uherskohradišťské nemocnici propojí prozatím oba centrální objekty, laboratoře a hematologii, budou dopravovány především zkumavky s krví, močí a dalším biologickým materiálem. „Kromě toho bude systém využíván i pro přepravu dokumentů, léků nebo i sterilních nástrojů. Lze jej zjednodušeně řečeno využít pro všechno, co se do přepravního pouzdra vejde a neváží víc než dva kilogramy,“ doplňuje Vojtek. Personál nemocnice bude cestu pouzdra programovat pomocí číselného kódu. Každá z jedenadvaceti koncových stanic má vlastní kombinaci čísel, kterou pracovník zadá na displeji a pak už za něj veškerou práci obstará počítač. Spuštění ostrého provozu potrubní pošty nemocnice plánuje na zimu po dokončení druhé etapy výstavby centrálního objektu.