15. 11. 2017

Dne 13. 11. 2017 se uskutečnil 4. ročník ankety Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje. Uherskohradišťskou nemocnici zde úspěšně reprezentoval primář oddělení nukleární medicíny MUDr. Vojtěch Grecman.

Slavnostním večerem prováděl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který tuto anketu zaštiťoval. Z celkového počtu 40 nominovaných byli vybráni 3 lékaři a 3 nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří obdrželi finanční dar. Další 4 zdravotníci, mezi nimiž byl i primář Grecman, získali čestné ocenění za mimořádný přínos v oblasti zdravotních služeb. Diplom na slavnostním večeru převzala zástupkyně primáře MUDr. Ivana Harisová. Panu primáři gratulujeme a přejeme do budoucna mnoho pracovních úspěchů.

Ocenění převzala MUDr. Ivana Harisová. Foto: Jiří Balát

Ocenění převzala MUDr. Ivana Harisová. Foto: Jiří Balát