2. 9. 2020

Práce na rekonstrukci plicního pavilonu začaly v těchto dnech v areálu Uherskohradišťské nemocnice, dokončeny by měl být v první polovině roku 2022. Zásadní přestavbu budovy za více než 260 milionů korun financuje Zlínský kraj, který je jejím vlastníkem. Přinést by měla vyšší kvalitu péče, větší komfort pro pacienty a lepší zázemí zejména pro obory plicního lékařství, neurologie, onkologie a pro některá diagnostická pracoviště.

Pavilon po rekonstrukci doplní moderní komplex vzájemně propojených budov v srdci nemocničního areálu, který tvoří novostavby centrálního objektu chirurgických a interních oborů dokončené v letech 2014 a 2019. „Těší mě, že pokračuje generel, který byl započatý už mým předchůdcem, a že se nám v nemocnici daří stavět nové budovy nebo ty stávající rekonstruovat. Chceme zdravotnická pracoviště, která poskytují akutní péči, koncentrovat do jednoho funkčního celku, aby naši pacienti mezi nimi přejížděli nebo přecházeli suchou nohou. Už za čtyři roky oslavíme sto let a přáli bychom si, aby nemocnice byla na své stoleté výročí kompletně zrekonstruována,“ uvedl Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Přestavba plicního pavilonu se dotkne elektroinstalace, kanalizace i vodovodů, doplněny budou nové příčky, vyměněny omítky, podlahy, keramické obklady, stropní podhledy a nainstalována bude nová vzduchotechnika. „Jde o předposlední stavbu před úplným dokončením rekonstrukce Uherskohradišťské nemocnice, která nás celkově přijde na 2,1 miliardy korun,“ připomněl Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, který se osobně účastnil slavnostního zahájení rekonstrukce.

V rámci úprav se počítá i s vybudováním nového ocelového schodiště do třetího nadzemního podlaží a rovněž s přístavbou se dvěma výtahy a schodištěm, která bude umožňovat evakuaci celé budovy. Dosavadní funkční využití jednotlivých podlaží pavilonu zůstane s výjimkou nového iktového centra, centrálních šaten a technického oddělení původní. Celkové předpokládané náklady této investiční akce financované Zlínským krajem činí 261,5 milionu korun. „Z toho 9 milionů korun je určeno mimo jiné na pořízení fotovoltaických panelů, se kterými již máme v Uherskohradišťské nemocnici dobrou zkušenost z budov centrálních objektů, kde přispívají k úspoře provozních nákladů. Na pořízení těchto panelů chceme vyžít dotace,“ popsal Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje.

V současné době probíhá v Uherskohradišťské nemocnici také rekonstrukce stravovacího provozu za 50 milionů korun, přičemž polovinu těchto nákladů na stavební část hradí Zlínský kraj a druhou polovinu na technologickou část a vybavení platí nemocnice z vlastních zdrojů. „Budeme také rozjíždět rekonstrukci v chirurgickém pavilonu, protože s Covid-19 se zjistilo, že nám chybí skladovací plochy. Staré sklady jsou přeplněné zásobami respirátorů, roušek a ochranných plášťů, musíme tedy zvětšit skladovací plochy v suterénu. Budeme také zahajovat výstavbu nového parkoviště namísto aktuálně uválcované plochy před centrálním objektem,“ vyjmenoval ředitel Sládek.

Uherskohradišťská nemocnice plánuje v příštích letech opravit také budovu bývalé interny, jejíž rekonstrukce by završila přestavbu nemocničního areálu. „Pokud se to podaří, bude nemocnice kompletně zrekonstruována nebo úplně nově vybudována. Všechno se stíhá v rekordním čase. Musím pochválit inženýra Pavla Lečbycha zodpovědného za řízení projektů a investice a také celý tým, který se o tuto oblast v nemocnici stará. Oni jsou těmi, kdo naše projekty posouvají dopředu. Vedení nemocnice má nějakou vizi, ale toto jsou lidé, kteří ji musí realizovat. Nebojím se za všechny naše zaměstnance říct, že máme naši nemocnici moc rádi a chtěli bychom, aby našim pacientům a také celému regionu stále sloužila a fungovala co nejlépe,“ doplnil Petr Sládek.