1. 11. 2022

Celoročního projekt Uherskohradišťské nemocnice Rok seniora nabídl na podzim několik zajímavých akcí. V průběhu měsíce října proběhla na oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny tři hodinová cvičení zaměřená na vhodné pohybové aktivity u starších osob. V minulém týdnu pak pro zájemkyně z Klubu důchodců v Uherském Hradišti připravila primářka porodnicko gynekologického oddělení MUDr. Soňa Pánková edukativní přednášku s názvem Gynekologická prevence u seniorek.

Pod vedením zkušených fyzioterapeutek Mgr. Viktorie Bezákové, Bc. Ivany Vackové a Miroslavy Havlíčkové se v minulých týdnech uskutečnila tři setkání, kterých se zúčastnilo celkem patnáct seniorů. V pořádaných lekcích se řešila prevence pádu, problematika plochonoží, použití vhodných kompenzačních pomůcek i inkontinence. „Cvičení byla koncipována pro menší počet účastníků, měli jsme tak prostor pro řešení individuálních potíží, edukaci a nácvik praktických ukázek,“ přiblížila obsah lekcí fyzioterapeutka Miroslava Havlíčková. Senioři se mimo jiné dozvěděli, jak správně vstávat z postele, uléhat či jak si ulehčit vstávání ze sedu do stoje, a naopak, a to za využití ACT (Akrální koaktivační terapie), která pomáhá napravit špatné pohybové návyky. „Pomocí této metody jsme klienty edukovali k aktivizaci HSS (hlubokého stabilizačního systému) a snažili jsme se docílit napřímení páteře, což bylo jedno z našich dalších témat. Všichni příchozí byli nabití energií a plní odhodlání na sobě stále pracovat. Moc si vážíme jejich otevřenosti a důvěry, byla to pro nás bohatá zkušenost,“ doplňuje fyzioterapeutka.

Další z pořádaných akcí v rámci Roku seniora, tentokráte zaměřená na zdraví žen ve vyšším věku, proběhla v úterý 25. října. „Tématem přednášky byla gynekologická prevence u seniorek. Přítomným dámám jsem chtěla osvěžit a připomenout, že i v pokročilejším věku je velmi důležité na prevenci myslet. Seniorky se v následné diskuzi aktivně zajímaly o problematiku gynekologických potíží, o genetická rizika v souvislosti s gynekologickými onemocněními a také o operační výkony a potřebný klidový pooperační režim,“ sdělila primářka gynekologicko porodnického oddělení Soňa Pánková.              

Na anatomickém modelu bylo účastnicím přednášky názorně předvedeno, jak provést samovyšetření prsů, které si mohly na modelu následně vyzkoušet. „Pokud při samovyšetření nahmatáte bulku nebo si všimnete vtažení bradavky nebo výtoku z ní, doporučuji navštívit co nejdříve vašeho gynekologa a na nález ho upozornit,“ dodala primářka Pánková.                                                                                     

V měsíci listopadu se Uherskohradišťská nemocnice zaměří na prevenci typicky mužského onemocnění, kterým je rakovina varlat a prostaty. V rámci celosvětové kampaně Movember se mohou zájemci po celý listopad dostavit na vyšetření na oddělení klinické biologie a podstoupit testování, které spočívá v odběru malého vzorku krve. Pro prvních 500 zájemců je vyšetření zdarma, poté je zpoplatněno symbolickou částkou 100 Kč.