20. 12. 2022

U závěrečných zkoušek akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře uspělo v minulém týdnu 24 účastníků. Více než polovina z nich zůstane pracovat přímo v Uherskohradišťské nemocnici. Kurz probíhal ve spolupráci se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou Uherské Hradiště od začátku září.

„Během tříměsíčního studia se zájemci naučili orientovat v provozu zdravotnických zařízení, byli seznámeni se základy epidemiologie, ochrany zdraví, etickými a právními aspekty zdravotnické profese i bezpečnosti práce. Absolventi kurzu ovládají základy ošetřovatelské péče, rehabilitačního ošetřování i poskytování první pomoci. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem školitelům a poblahopřát našim úspěšným studentům – sanitářům,“ řekla hlavní sestra Mgr. Zdenka Vážanová.

O smysluplnosti práce ve zdravotnictví je přesvědčená absolventka kurzu paní Michaela Chvátalová. „V období covidu jsem si vzala do péče pratetičku, která měla v té době 93 let. Péče o ni byla náročná, ale krásná zároveň. Rozhodla jsem se pro práci ve zdravotnictví a přihlásila se do kurzu. Od nového roku bych ráda pracovala v nemocnici a pečovala o nemocné pacienty,“ sdělila paní Chvátalová.

O studium akreditovaného kvalifikačního kurzu je mezi veřejností každoročně velký zájem. Pro jeho zdárné zakončení a získaní nezbytných znalostí a zkušeností absolvují účastníci 100 hodin teorie a 80 hodin odborné praxe.  Nový kurz plánuje nemocnice otevřít v září 2023. Mezi podmínky pro přijetí patří dosažení plnoletosti, ukončení základního vzdělání a dobrý zdravotní stav.