26. 9. 2017

Zdravotně sociální středisko Uherskohradišťské nemocnice uspořádalo „společné malování“ svých klientů ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Uherské Hradiště, Šafaříkova a se Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště (UMPRUM).

Návštěva klientů zdravotně sociálního střediska se konala v úterý 26. září dopoledne. Do akce se zapojilo šest žáků základní školy pro děti s hendikepem a tři studentky z UMPRUM. Klienti střediska vyzkoušeli, jaké je to být modelem a výsledkem společně stráveného času byla zajímavá malířská díla, která ozdobí interiér budovy střediska.

„Malování mělo velký ohlas jak na straně našich klientů, tak i u žáků základní školy. Určitě to nebyla naše poslední společná akce,“ uvedla staniční sestra zdravotně sociálního střediska Uherskohradišťské nemocnice Bc. Alena Presová.

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, která sídlí v ulici Šafaříkova, se v průběhu letních prázdnin dočasně přestěhovala do areálu nemocnice. Budova školy prochází kompletní rekonstrukcí. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami čeká jeden školní rok v provizorním azylu, v prostorách Uherskohradišťské nemocnice.