24. 5. 2023

Světový den bez tabáku připadá již od roku 1988 na poslední den v měsíci květnu. K mezinárodní kampani zaměřenou na podporu osob, které chtějí přestat kouřit, se tradičně připojí i Plicní oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Ve středu          31. května v čase 15–18 hodin nabídne zájemcům v prostorách plicní ambulance (budova B) bezplatné vyšetření plic.

„Poslední roky nám všem připomněly, jak významným orgánem jsou správně fungující plíce. Letošní rok je navíc v rámci projektu naší nemocnice Rok plic pozornost na tento důležitý orgán zaměřena. Rádi bychom proto pozvali všechny zájemce z řad kuřáků i nekuřáků na preventivní vyšetření v podobě měření funkční kapacity plic,“ říká primář plicního oddělení MUDr. Arnošt Sobol.

Vyšetření je bezbolestné, zdarma a bez potřeby předchozího objednání. Probíhá prostřednictvím spirometru, tedy přístroje, který zaznamenává objem vdechovaného a vydechovaného vzduchu v závislosti na čase a dalších parametrech.

„Smyslem této akce je upozornit veřejnost na rizika spojená s aktivním i pasivním kouřením. Jeho následky totiž tvoří většinu diagnóz, se kterými se na našem pracovišti setkáváme. Patří sem například bronchitida, kardiovaskulární nemoci či onkologické nálezy. Díky prevenci můžeme onemocnění odhalit včas a co nejdříve zahájit účinnou léčbu,“ dodává primář Sobol.

Všichni příchozí z řad kuřáků budou moci během odpoledne využít kromě vyšetření také odborné poradenství při odvykání kouření. Zkušení lékaři plicního oddělení poskytnou klientům zhodnocení jejich zdravotního stavu a doporučí efektivní možnosti moderních léčebných postupů.