8. 6. 2014

Také obec Vlčnov se rozhodla podpořit projekt Uherskohradišťské nemocnice Rok seniora a darovala nemocnici finanční částku na jedno elektrické polohovací lůžko. Vlčnov je další z řady obcí, které se do projektu aktivně zapojily.

Starosta Vlčnova Jan Pijáček spolu s místostarostkou Martou Moštkovou podepsali darovací smlouvu s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petrem Sládkem. Stejně jako u ostatních obcí bude na koupeném lůžku nálepka se znakem obce a informací o tom, kdo peníze na ni v rámci projektu Rok seniora věnoval.

Rok seniora je celoročním projektem Uherskohradišťské nemocnice pro rok 2014. Jeho součástí je trvalé vzdělávání personálu, práce pedagogického pracovníka, dobrovolnická činnost, zvelebování oddělení následné a ošetřovatelské péče (výzdoba, kvalitnější lůžka, stolky apod.), akce pro hospitalizované seniory (čtení herců Slováckého divadla, klauniády, canisterapie), benefiční koncerty (F Dur Jazz Band, Hradišťan, Slovácký komorní orchestr) nebo například zábavné odpoledne Den pro rodinu.

Starosta Vlčnova Jan Pijáček a místostarostka Marta Moštková při podpisu smlouvy s ředitelem Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petrem Sládkem a jeho náměstkem Ing. Vlastimilem Vajdákem.