14. 6. 2022

Upozornit na celospolečenský význam dárcovství krve a současně poděkovat všem dobrovolným dárcům – to vše si klade za cíl Světový den dárců krve, který tradičně připadá na 14. června. Podpořit tento den a přijít do Uherskohradišťské nemocnice darovat krev se v úterní dopoledne rozhodlo celkem 53 dobrovolných dárců, z toho 11 z nich dorazilo k odběru vůbec poprvé.

Mezi prvodárce se zařadila také paní Kateřina Pálková. „Na webu nemocnice jsem zahlédla plakát s výzvou k darování krve a jelikož jsem o dárcovství již v minulosti uvažovala, přišel mi dnešní den jako ideální příležitost k prvnímu odběru. A ani to nebolelo,“ říká s úsměvem paní Pálková.

„Kdykoliv potřebujeme doplnit zásoby krve, což může být způsobeno vysokou spotřebou krve v nemocnici či meziobdobím, kdy dárci tolik nechodí, je reakce naší dárcovské základny vždy perfektní. Moc si toho vážím a chtěl bych za celé oddělení všem dárcům, a to jak těm pravidelným, tak i těm, kteří se k odběru dostavili dnes poprvé, velmi poděkovat,“ říká MUDr. René Kamrla, zástupce primářky Hematologicko transfuzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Jako poděkování za dnešní odběr byla pro každého dárce přichystána malá odměna v podobě perníčku v symbolickém tvaru kapky krve. Tuto milou pozornost připravili pro naše dárce zaměstnanci stravovacího provozu.

Za poslední čtyři roky eviduje Uherskohradišťská nemocnice více než 9 600 dobrovolných dárců krve, od začátku letošního roku se jich k odběrům dostavilo téměř 5 100.

Jeden odběr představuje asi 450ml krve. Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let a vážící minimálně 50 kg. Přihlášení k odběru je možno provést na webových stránkách UHN www.nemuh.cz v sekci dárci krve a plazmy.