22. 3. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby, zadávaná dle OS 08-2009-UHN, verze 3.1 ze dne 7.7.2014 o výběrových řízeních a veřejných zakázkách.