12. 6. 2020

Ještě menší ekologická zátěž a ještě přísnější kontrola emisních hodnot, to jsou z hlediska životního prostředí dvě nejdůležitější výhody, které přinese modernizace spalovny v areálu Uherskohradišťské nemocnice. Zdravotnické zařízení by chtělo zahájit přípravné práce ještě letos a stavební práce by měly být dokončeny do roku 2023.

Stávající spalovna nemocničního odpadu je v provozu 24 let a zařízení už dosluhuje. Letošní události v souvislosti s pandemií koronaviru navíc ukázaly, že spalovna přestává stačit i kapacitně. Uherskohradišťská nemocnice chce do modernizace investovat cca 90 milionů korun, převážnou část peněz by ráda získala z fondů Evropské unie.

„Projektem modernizace spalovny se intenzivně zabýváme v posledních třech letech. Blíží se totiž konec životnosti našeho stávajícího zařízení, které můžeme využívat bez větších investic ještě maximálně tři roky. Stáli jsme tak před rozhodnutím, zda provoz naší vlastní spalovny ukončit nebo ji naopak modernizovat a kapacitně rozšířit. První varianta by znamenala konec naší soběstačnosti, museli bychom využívat externí služby a pochopitelně za ně i tvrdě platit. Druhá možnost, k níž jsme se přiklonili, nám naopak nabízí šanci mít spalovnu s dostatečnou kapacitou pro likvidaci našeho vlastního zdravotnického odpadu, využít veškeré vyprodukované teplo pro provoz nemocnice a v neposlední řadě přemístit ji do technické časti nemocnice,“ popsal Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Vedení zdravotnického zařízení si nechalo vypracovat podrobnou studii, z níž vyplynulo, že nejlepší variantou je standardní malá nemocniční spalovna s maximální kapacitou 1000 tun ročně. „V dosavadní spalovně můžeme likvidovat maximálně tři sta padesát tun nemocničního odpadu ročně. Tato kapacita je už pro naši nemocnici nedostatečná. Provozujeme jediné lůžkové infekční oddělení ve Zlínském kraji, v době pandemie jsme navíc byli covidovou nemocnicí, do které byli soustředěni pacienti s koronavirem z celého regionu. Naše spotřeba jednorázových ochranných pomůcek obrovsky rostla. Tato situace se navíc může periodicky opakovat a nárůst produkce nebezpečného odpadu může být enormní,“ uvedl Jan Hrdý, obchodně správní náměstek Uherskohradišťské nemocnice.

Při aktuální produkci zhruba 400 tun odpadu ročně bude mít Uherskohradišťská nemocnice prozatím ve spalovně volnou kapacitu, kterou chce nabídnout sesterským nemocnicím ve Zlíně a Kroměříži. „Je to pro nás výhodné ze dvou důvodů. Získáme finanční prostředky na další rozvoj nemocnice a do budoucna máme dostatečnou rezervu, když naše vlastní produkce odpadu podle předpokladu poroste. Zároveň věříme, že se nám na modernizaci spalovny podaří získat velkou část financí z Evropských fondů. Dotační titul je vypsaný a žádost musíme podat do září letošního roku. Můžeme si sáhnout až na 85 % uznatelných nákladů na tuto investici.“ podotkl Jaroslav Zemánek, ekonomický náměstek Uherskohradišťské nemocnice.

Podle ředitele nemocnice Petra Sládka je pochopitelné, že se o projekt modernizace spalovny zajímá i široká veřejnost, zejména pak obyvatelé okolí nemocničního areálu v Uherském Hradišti. „Rádi bychom jim v blízké době nabídli exkurzi ve stávajícím provozu spalovny v rámci dne otevřených dveří a následně je pozvali na veřejnou prezentaci tohoto záměru. Chápu jejich obavy, ale věříme, že je budeme schopni spolu s odborníky předloženými fakty přesvědčit. Projekt jsme nechali schválit i v rámci procesu EIA na ministerstvu životního prostředí, kterým se posuzují ekologické dopady nejen z hlediska emisí, ale i odpadních vod, hluku či logistiky odpadů. Máme tak potvrzeno, že předmětný záměr splňuje legislativní předpisy z hlediska ochrany životního prostředí, je akceptovatelný a ve svém důsledku pozitivní. Taktéž oponentní posudek zadaný nezávisle MŽP dospěl ke stejným závěrům. Naopak budeme používat nejmodernější, bezpečnou a šetrnou technologii vyhovující budoucím přísnějším ekologickým normám BAT/BREF. Spalovna bude on-line napojena na systém sledování emisních hodnot Českou inspekcí životního prostředí a při jakémkoliv problému může být toto zařízení odstaveno na dálku,“ uvedl ředitel.

Ani růst dopravní zátěže v Uherském Hradišti podle jeho slov v souvislosti se spalovnou nehrozí. „Ročně sem přijede maximálně šest set tun odpadu, což jsou přibližně 2 tuny denně představující buď maximálně tři dodávky do 3,5 t nebo jedno menší nákladní auto denně. Kdybychom našich čtyři sta tun odváželi jinam, dopravu bychom zatížili téměř stejně. Jen pro ilustraci do areálu nemocnice denně přijíždí cca 1200 osobních aut a více než 100 dodávek a nákladních vozů. Odpad bude přivážen do uzavřené haly a bude okamžitě kontinuálně likvidován. Podle hygienických norem musí proběhnout likvidace do 48 hodin od vyprodukování odpadu. Navíc nám modernizace umožní přesunout spalovnu do technické části areálu a uvolnit si prostor pro výstavbu plánované třetí etapy centrálního objektu.  Naše nemocnice dlouhodobě podporuje ekologické myšlení, příkladem je zateplení budov, využití solárních kolektorů, jako jedna z prvních nemocnic máme fotovoltaické elektrárny a vozový park na CNG, budujeme parky a vysazuje stromy. Snažíme se být dobrými hospodáři a využívat nabízené příležitosti ve prospěch pacientů, zaměstnanců a spoluobčanů, aby Uherskohradišťská nemocnice měla stále dobrou úroveň, kvalitu a mohla si svou pověst udržet i v budoucnu,“ doplnil Petr Sládek.