12. 2. 2024

Ve druhém únorovém týdnu proběhl v Uherskohradišťské nemocnici další cyklus kempu určený pro studenty vyšších ročníků medicíny s příznačným názvem „Nebuď jen divákem“. Deset budoucích lékařů strávilo pod dohledem primářů tři intenzivní dny, během kterých se stali součástí pracovního týmu, seznámili se s chodem vybraných oddělení i jejich technickým zázemím.

Možnost nahlédnout pod ruce zkušených lékařů využili studenti lékařských fakult Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Navštívit mohli podle osobních preferencí celkem pět oddělení.

„Pořádaný kemp Uherskohradišťské nemocnice mě zaujal především z důvodu možnosti naučit se a vyzkoušet si výkony a vyšetření v praxi, ke kterým se jako medici často nedostaneme. S průběhem stáže jsem moc spokojený. V rámci návštěvy oddělení ARO, kde bych chtěl v budoucnu pracovat, jsem si vyzkoušel například zajistit dýchací cesty či aplikovat spinální blokádu,“ říká student lékařské fakulty Adam Štraus.

Záštitu nad budoucími lékaři převzali primáři jednotlivých pracovišť, do projektu se zapojila chirurgie, neurologie, ARO, ortopedie a také plicní, interní a porodnicko gynekologické oddělení.

„Jedná se o úžasnou akci, obzvlášť pro studenty z našeho regionu, kterým můžeme naše pracoviště představit. Dostanou se tak ke konkrétnímu pacientovi a mají možnost se na jeho léčbě přímo podílet, což považuji za největší benefit,“ pochvaluje si spolupráci s mediky primář ortopedie MUDr. Martin Skládal, Ph.D. 

„Kemp pro studeny lékařských fakult je kromě dlouhodobě nabízených stáží a stipendií další aktivitou přibližující moderní prostředí naší nemocnice a vysokou úroveň zde poskytované péče. V průběhu roku plánujeme další projekty a akce, a to jak pro studenty základních, tak i středních a vysokých škol,“ dodává předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek.