9. 4. 2024

Podpořit myšlenku bezplatného dárcovství krve si klade za cíl celoroční kampaň „Zachraň život, daruj krev s VZP“, ke které se i v letošním roce připojilo Hematologicko transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

„V současné chvíli pociťujeme nedostatek krevních zásob u krevních skupin 0 Rh faktor minus a A Rh faktor minus, věřím však, že zásoby doplníme v krátkém čase, spolupráce s našimi dárci krve vždy byla a je perfektní. Prostřednictvím kampaně chceme všem dobrovolným dárcům poděkovat, zároveň však také oslovit novou generaci prvodárců,“ říká MUDr. René Kamrla, primář hematologicko transfuzního oddělení.

Pro všechny příchozí je v daných dnech připraven zajímavý doprovodný program v podobě možnosti přístrojového měření hydratace pleti či hodnoty kyslíku v krvi. Každý dárce také obdrží malý dárek. Pojištěnci se navíc dozví informace o možnostech využití příspěvků, které VZP dárcům krve nabízí.

Termíny odběrů spojených s kampaní jsou v průběhu roku stanoveny na konkrétní dopoledne, do konce roku proběhnou v těchto dnech: 14. května, 11. června, 9. července, 10. září, 8. října, 12. listopadu a 10. prosince.