16. 9. 2022

Ve spolupráci s Hartmann akademií uspořádala Uherskohradišťská nemocnice ve čtvrtek 15. září akreditovaný seminář pro všeobecné sestry s názvem Základní kurz péče o stomie. Hlavní náplní kurzu bylo získání a prohloubení teoretických znalostí o stomii, tedy trvalém nebo dočasném vývodu dutého orgánu, nejčastěji střeva nebo močových cest, na povrch těla. Nedílnou součástí školení bylo osvojení praktických dovedností pro aplikaci ošetřovatelské péče o pacienty se stomií včetně praktického nácviku na modelech.

Účastníci kurzu byli seznámeni se základním rozdělením stomií a pomůcek dle typu a druhů systému, probíráno bylo také téma komplikace v péči o stomie. Důležitá teoretická část byla věnována předoperační a pooperační edukaci pacienta včetně doporučení, jak stomii ošetřovat v domácím prostředí.

„V praktické části jsme pak mohli teoretické znalosti převést do praxe. Na modelech jsme si ukázali základní ošetření stomie, včetně možných komplikací a jejich následné ošetření,“ přiblížila průběh praktických ukázek přednášející Veronika Lysoňková, sestra Chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice. 

Závěr semináře patřil hostům, kteří se s přítomnými podělili o své vlastní zkušenosti se stomií. Vypověděli, jak těžké pro ně bylo přijmout stomii do svého života i jak se s touto okolností vyrovnali jejich nejbližší. Shodně však potvrdili, že i se stomií se dá žít spokojený život.