17. 8. 2014

Uherskohradišťská nemocnice se zapojila do projektu Bezbariérové nemocnice pro neslyšící. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro komunikaci neslyšících ve zdravotnických zařízeních.

Agentura pro neslyšící zapůjčila Uherskohradišťské nemocnici tablet, který umožňuje ošetřujícímu personálu on-line tlumočnické služby pro neslyšící pacienty. Využívá k tomu internetovou aplikaci Skype. V České republice je podle statistik kolem 40 000 neslyšících, kteří ke komunikaci používají znakovou řeč. Tu však většina slyšících osob neovládá. Proto Agentura pro neslyšící zavedla před dvěma lety online službu, která je založena na tlumočení do znakového jazyka na "dálku".

V současné době jsou tablety v rámci projektu Bezbariérové nemocnice pro neslyšící umístěny v šedesáti nemocnicích. "Tlumočení pomocí tabletu je mezi neslyšícími ve stále větší oblibě, vzájemná komunikace lékaře a neslyšícího je velmi důležitá," uvedla koordinátorka projektu Martina Kuthanová a dodala, že momentálně provádí překlady do znakového jazyka dvanáct tlumočníků, kteří se střídají. Služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně.