9. 10. 2020

Vážení spoluobčané, milí pacienti, epidemiologická situace v okrese Uherské Hradiště je mimořádně závažná. Predikce přísunu covidových pacientů, jak na standardní tak na intenzivní lůžka Uherskohradišťské nemocnice, jsou alarmující. Jsme nuceni omezovat neakutní péči a vytvářet lůžkové i personální kapacity ke zvládnutí probíhající krize. Tato situace nás vůbec netěší, ale máme jediný cíl a nelehký úkol, zajistit pro Vás veškerou potřebnou akutní péči, a to i v době rychle sílící epidemie nemoci Covid-19.

I Vy nám v této situaci můžete pomoci. Naléhavě prosíme o dodržování základních hygienických opatření a nařízení, věřte, že mají smysl a pomáhají. Nebuďte sobečtí, chraňte sebe i ostatní. Bez ukázněnosti a solidarity nás všech by mohl počet nakažených dále nekontrolovaně růst a následně by mohlo dojít k zahlcení zdravotnického systému.

Je to jen na nás, jak to zvládneme.

S velkým poděkováním a v úctě

MUDr. Petr Sládek

ředitel Uherskohradišťské nemocnice