13. 10. 2017

Světový den zraku, který pravidelně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace každý druhý říjnový čtvrtek, připadl letos na 12. října. Uherskohradišťská nemocnice se zapojila k tomuto projektu a otevřela dveře oční ambulance veřejnosti.

Možnost nechat si změřit nitrooční tlak a zrak bez nutnosti objednání využilo více než 100 návštěvníků. "Oči jsou důležitým smyslovým orgánem, jehož pomocí přijímáme 80 % informací ze zevního okolí. Včasná prevence je základ k úspěšné léčbě, proto chceme nejen v tento den vzdělávat širokou veřejnost a zaměřit se na depistáž očních vad," uvedl primář očního oddělení MUDr. Vít Kremr a dodal, že hlavním problémem, na který je třeba upozornit je fakt, že lidé chodí k očnímu lékaři pozdě. Očního lékaře je třeba navštívit alespoň jednou za rok, bez ohledu na to, zda vás trápí oční vada, nebo ne. Poprvé by k odborníkovi měly v jednom roce života zavítat i děti.