2. 7. 2024

V polovině června se na neurologické JIP v Uherskohradišťské nemocnice odehrála pod dohledem zástupců Iniciativy Angels simulace příjmu pacienta s podezřením na akutní cévní mozkovou příhodu (CMP).  S Iniciativou Angels nemocnice dlouhodobě spolupracuje, jedná se o globální neziskový projekt, jehož cílem je zlepšení kvality péče o pacienty s tímto postižením pomocí zkvalitnění léčebných standardů v nemocnicích po celém světě.

Cévní mozková příhoda, lidově také „mozková mrtvice“, je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Jde o akutní stav, jenž vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, při čemž nejdůležitější roli hraje čas.

„Během tréninku jsme se soustředili na několik klíčových aspektů péče o pacienta, včetně rychlé identifikace příznaků, efektní komunikace v rámci týmu a optimalizaci času od chvíle přijetí pacienta až po zahájení léčby,“ popisuje průběh simulace primář neurologického oddělení MUDr. Pavel Zicháček.

 Díky podpoře a vedení Iniciativy Angels bylo následně možné detailně projít každý krok procesu, najít a stanovit oblasti pro zlepšení a získat praktické zkušenosti, které mohou mít přímý dopad na životy pacientů.

„Účast na těchto simulačních trénincích je pro naše oddělení klíčová, a to především z hlediska dosažení rychlejší a účinnější péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, což může významně ovlivnit jejich šance na uzdravení a snížení rizika dlouhodobých následků. Současně se nám také k naší radosti potvrdila vysoká úroveň kvality poskytované péče, kterou na našem oddělení pacientům poskytujeme,“ dodal primář Zicháček.