13. 11. 2019

O čtyřiatřicet nových stromů se v letošním roce rozrostla zeleň v Uherskohradišťské nemocnici díky projektu „Stromy pro nemocnici“. Zdravotnické zařízení navázalo na dřívější úspěšnou akci „Řekni to svou lavičkou“. Tento projekt pomohl během posledních tří let díky darům obcí, firem i jednotlivců obměnit mobiliář ve venkovním nemocničním areálu, pacienti a návštěvníci se tak mohou posadit na některou z více než tří desítek laviček.

Příjemné prostředí nyní dotvářejí také stromy, které opět věnovali donátoři z řad obcí, firem, rodin, ale třeba i zaměstnanci nemocnice. „Neustále pracujeme na modernizaci, zlepšování a zkrášlování prostor jak v budovách, tak i v našem venkovním areálu. Věříme, že příjemné prostředí v areálu plném zeleně může významně přispět k pohodě a dobré náladě nejen pacientů a návštěvníků nemocnice, ale i našeho personálu. Všech, kteří se do obou projektů zapojili, si upřímně vážíme a děkujeme jim. Smyslem je také posilovat sounáležitost nemocnice s regionem, jsem opravdu rád, že se to daří,“ podotkl Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Výsadba proběhla ve dvou etapách - v dubnu a v průběhu měsíce října. Mezi nově vysázenými stromy jsou jabloně okrasné, duby bahenní, lípy evropské, platany javorolisté, kaštany červené a střemchy obecné. Stromy byly dovezeny z Německa a Polska. Všichni donátoři u „svého“ stromu najdou cedulku s botanickým popisem a informací o dárci včetně jména, loga firmy nebo znaku obce.

Jednu z okrasných jabloní věnovala například obec Mistřice, výsadby se osobně ujali starosta Vlastimil Jánoš a místostarosta Petr Blažek. „My jako zahrádkáři máme ke stromům blízko. Jsme proto spokojeni, že jsme vysadili právě jabloň,“ uvedl starosta obce. Patnáct stromů bylo vysazeno u porodnice, tuto možnost využily i některé rodiny, jimž se v Uherskohradišťské nemocnici narodily děti. Například Veronika a Roman Maňáskovi zasadili strom pro každého z jejich synů, půlročního i devatenáctiletého.  „Dub je pro staršího syna Tomáše, který tady přišel na svět stejně jako Kubíček, který se nám narodil letos. Pro něj jsme vybrali platan, protože se nám líbí ten v hradišťském parku. Měli jsme v plánu stromy vysadit a když jsme na sociální síti viděli tuto nabídku, tak jsme neváhali,“ uvedl Roman Maňásek.

Do projektu se zapojili rovněž zaměstnanci nemocnice, například kolektiv lékařů a sester porodnicko gynekologického oddělení, který zakoupil pro nemocnici dva stromy - platan a kaštan.  „Tyto stromy vnímám jako stromy života, představují zrození, energii a životní sílu. Je to krásný symbol nejen porodnice, ale i ženy - letos máme Rok ženy, kterou považuji za nepostradatelnou součást rodiny a celé společnosti,“ uvedla primářka oddělení Soňa Pánková při společném sázení stromů.