19. 6. 2020

Během tří měsíců si ve 100 hodinách teorie a 80 hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro výkon povolání sanitáře. Budete se orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnost práce, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče.

Uzávěrka přihlášek: do 14. srpna 2020

Zahájení kurzu: 9. září 2020

Předpoklad ukončení kurzu: prosinec 2020

Více info: ZDE.