14. 7. 2017

Uherskohradišťská nemocnice a.s. získala od 1. 7. 2017 oprávnění k uskutečňování akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ

Cena kurzu: 6.000 Kč

Příjem přihlášek do: 30. 9. 2017

 

Zahájení kurzu: 4. října 2017 (teoretická výuka bude probíhat každou středu a čtvrtek od 15:00 do 19:00 hodin a bude ukončena 7. prosince 2017; praktická výuka bude probíha v Uherskohradišťské nemocnici dle rozpisu a časových možností uchazeče)

Ukončení kurzu včetně závěrečné zkoušky do: 31. 1. 2018

 

Jak kurz probíhá?

Během tří měsíců si ve 100 hodinách teorie a 80 hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro výkon povolání sanitáře. Budete se orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnost práce, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče.

 

Závěrečná zkouška:

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi bude vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

 

Podmínky pro přijetí do kurzu:

ukončení min. základního vzdělání
věk nad 18 let
dobrý zdravotní stav
očkování proti žloutence typu B (nebo záhajení očkování - min. druhá dávka vakcíny)

 

Přihlášku a další informace najdete zde: 

www.nemuh.cz/sanitar