27. 3. 2014

Uherskohradišťská nemocnice pořídila zcela nový digitální mamograf a CT. Starý analogový mamograf z roku 2006 již dosluhoval, dosavadní přístroj CT zůstal na oddělení nukleární medicíny, které jej bude používat pro své účely.

Digitální mamograf zakoupila nemocnice za 5 milionů korun (včetně DPH). Pořízením nového mamografu se zvýší kvalita vyšetření v podobě kontrastnějších snímků, přesnější diagnostiky i menší dávky záření. Větší komfort si užije i obsluhující personál – odpadá manipulace s kazetami a vyvolávání snímků tzv. mokrou cestou, snímky se lékařům okamžitě zobrazí na monitoru, je možné je digitálně přemisťovat i ukládat na CD. Samotný průběh vyšetření se nemění, díky novému programu centrálnímu „zvaní“ Ministerstva zdravotnictví se pravděpodobně navýší počet pacientek. Program byl zahájen v lednu 2014 a spočívá v tom, že zdravotní pojišťovny z vykázané péče svých klientů samy zjišťují, zda v poslední době navštívili screeningové vyšetření. Pokud ne a jsou v cílové věkové skupině, je jim zaslán dopis s informacemi s doporučením k podstoupení vyšetření. S takovou pozvánkou navštíví člověk svého praktického lékaře nebo gynekologa, který ho zašle na vyšetření na odborné pracoviště. V České republice má každá žena nárok na bezplatné preventivní mamografické vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech.

„V Uherskohradišťské nemocnici bylo v loňském roce na screeningovém vyšetření prsou mamografem celkem 8 400 žen. Z nich u 43 byl nalezen zhoubný nádor, u 56 nezhoubný. Čtyři stovky žen pak přišly na mamograf až poté, co si nahmataly samy nález. U 36 z nich šlo o nádor zhoubný,“ uvedla primářka mamodiagnostického oddělení Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Libuše Nabitá a dodala, že sice počet žen, které chodí pravidelně na prohlídky, mírně stoupá, ale pořád je ještě velké množství těch, které na prevenci nedbají.

Nové CT bylo vysoutěženo za 17 milionů korun (včetně DPH). Z nového CT budou profitovat pacienti všech oborů – hospitalizovaní i ambulantní. Je výkonnější, má vyšší verzi softwaru, která umožňuje regulaci dávky záření. „Trochu se sníží i čekací doba objednaných pacientů, která je ale i nyní ve srovnání s ostatními zdravotnickými zařízeními velmi krátká,“ uvedl primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Aleš Dujka. „V současné době se pohybuje kolem dvou týdnů.“