14. 12. 2022

Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění. V České republice je ročně diagnostikováno téměř 8000 nových pacientů, v našem kraji se každý rok jedná o zhruba 500 nových případů. Přes veškerou dostupnou a moderní léčbu však na tuto diagnózu zemře ve Zlínském kraji více než 200 osob ročně. Za posledních 5 let nicméně evidujeme patrný pokles nových onemocnění. V roce 2010 byla rakovina diagnostikována u 555 nových pacientů, v roce 2020 bylo zjištěno 470 případů.

Jistě se tak projevuje celoplošné screeningové vyšetření. Občané starší 50 let mají možnost si jednou ročně nechat provést nenáročné vyšetření stolice na skryté krvácení (TOKS –⁠ test na okultní krvácení ve stolici) event. podstoupit přímo kolonoskopické vyšetření (endoskopické prohlédnutí tlustého střeva). Pokud je kolonoskopie negativní, další vyšetření stačí provést za 10 let.

Řada pacientů kolonoskopii z různých důvodu odmítne nebo nepodstoupí a vystavuje se tak riziku pozdní diagnózy. Proto je i dnes u téměř 50 % pacientů, u kterých je rakovina tlustého střeva zjištěna, nádor už v pokročilém stádiu. To znamená, že rakovinné buňky se již nachází v mízních uzlinách v okolí střeva nebo jsou objeveny vzdálené metastázy v těle. Určení stádia onemocnění (tzv. staging) se zjišťuje CT vyšetřením, v případě rakoviny konečníku také magnetickou rezonancí.

Hlavní léčebnou metodou zhoubných nádorů tlustého střeva je jejich radikální chirurgické odstranění (resekce určitého úseku) včetně přilehlých uzlin (lymfadenektomie). V časném stádiu onemocnění, kdy nejsou postiženy uzliny nebo přítomny metastázy, je operační odstranění obvykle jedinou dostačující léčebnou metodou. Po operačním výkonu je pacient hospitalizován průměrně 7-10 dní a rekonvalescence trvá přibližně 6-8 týdnů.

U včasně provedených zákroků je 5leté přežití pacientů vysoké, pohybuje se v rozmezí 80 až 90 %. Pokud je nádor větší nebo se rakovinné buňky vyskytují v přilehlých uzlinách, pacienti kromě operace obvykle podstupují ještě chemoterapii (u rakoviny konečníku se k chemoterapii přidává i ozařování). V případě nálezu metastáz v játrech či plicích je léčba komplexnější, a i zde platí pravidlo, že pokud jsou metastázy odstranitelné, zvyšujeme tím úspěšnost léčby.

Pacient poté podstupuje další onkologickou léčbu –⁠ chemoterapii nebo biologickou terapii ke zpomalení růstu nádoru a k léčbě metastáz. Pokud nádor pro jeho pokročilost nelze odstranit, provádí se odlehčující operace (stomie nebo spojky), aby se předešlo ucpání střeva nádorem.

Budu mít vývod? To je častá otázka pacientů před operací. Trvalý vývod (stomie) se provádí většinou jen u rakoviny v dolní části konečníku anebo v případě nemožnosti nádor odstranit. V některých případech je potřeba provést dočasný vývod, aby se bez komplikací zhojilo střevo po operaci, především v oblasti konečníku. Vždy je však cílem, pokud je to technicky možné, provést operační výkon bez vývodu.

U nádorových onemocnění tlustého střeva je nejdůležitější prevence –⁠ screening a včasné vyšetření při příznacích (nejčastěji nález krve ve stolici). Čím dříve je nádor odhalen, tím vyšší je možnost jeho kompletního odstranění. Pacient má pak ve většině případů dobrou následnou prognózu a zachovanou kvalitu života.

V Uherskohradišťské nemocnici máme zaveden komplexní systém pro diagnostiku a léčbu rakoviny tlustého střeva. Tento systém je zastřešen Onkologickou komisí pro nádory ve složení gastroenterolog, radiolog, patolog, onkolog a chirurg.

Screeningová vyšetření a léčbu předrakovinových stádií provádí gastroenterologická ambulance. Další diagnostiku pomocí CT, respektive MR (magnetická rezonance) pak radiologické oddělení. Vlastní léčba je vedena chirurgem (operační léčba) a onkologem (chemoterapie). Pacientovi tedy nabízíme komplexní přístup dle nejnovějších doporučených postupů současné vědy.

Autor článku: MUDr. Petr Kavalec, zástupce primáře chirurgického oddělení

Článek vyšel v magazínu PULSuh+ (zima 2022)