Mgr. Jakub Crkva
vedoucí odboruPrávní služby
tel.: 572 529 351

MUDr. Martin Čajko
lékařInterna I
Mgr. Aneta Čechalová
vysokoškolsky vzdělaný pracovníkOddělení klinické mikrobiologie a imunologie
vysokoškolsky vzdělaný pracovník Antibiotické středisko
MUDr. Eva Černá
lékařkaInfekční oddělení
lékařka ambulanceVšeobecná infekční ambulance
lékařka ambulanceHepatální poradna
lékařka ambulanceAntirabické centrum
lékařkaStanice N
lékařkaStanice P
lékařka ambulancePoradna pro neuroinfekce a zoonózy
MUDr. Marta Černá
vedoucí lékařka ambulanceHematologická ambulance
tel.: 572 529 800/819

Hana Červenáková
Marie Červinková
staniční sestraOddělení následné péče
tel.: 572 529 415

MUDr. Libor Číž
vedoucí lékařMultioborová JIP
MUDr. Martin Dacík
lékařInterna I
lékař ambulanceAmbulance funkční diagnostiky
Mgr. Jitka Dacíková