typ název
Dokument Stručná historie Uherskohradišťské nemocnice
Dokument Rezidenční místa - lékařské obory
Uherskohradišťská nemocnice a.s. vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.
Dokument Historie hematologicko transfuzního oddělení
Dokument Kožní oddělení - ceník nadstandardních služeb
Dokument Historie dětského oddělení
Dokument Práva pacientů
Uherskohradišťská nemocnice a. s. se při poskytování zdravotní péče plně řídí etickým kodexem Práva pacientů, který byl formulován a vyhlášen Centrální etickou komisí Ministerstva zdravotnictví ČR 25. února 1992.
Dokument Akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb.
Dokument Smluvní zdravotní pojišťovny Uherskohradišťské nemocnice a. s.
Dokument Nástěnka
Dokument Akreditace dle zákona č. 96/2004 Sb.