Zdravý člověk
má mnoho přání,
nemocný jen jedno...

Pomáháme vám jej splnit.

Logo akreditace SAK

nepřehlédněte

Uherskohradišťská nemocnice má televizní pořad v regionální televizi TVS. V pořadí již pátem dílu se Vám představí Anesteziologicko resuscitační oddělení Uherskohradišťské nemocnice.

Zveme vás k účasti na dalším projektu Uherskohradišťské nemocnice. Jeho cílem je zpříjemnit nemocniční areál pacientům i příchozím a zároveň do něj zapojit širokou veřejnost, firmy a obce.

Uherskohradišťská nemocnice přichází od 1. září s novinkou. Špitálské taxi je placenou službou pro pacienty a jejich doprovod k cestě do nemocnice a zpět. Přesněji řečeno je vstřícnou pomocí těm, kdo nemají lékařem indikován sanitní vůz.

kariéra a odborná praxe

nelékařští zdravotní pracovníci

Laboratorní asistent/ka

atestovaní i neatestovaní lékaři

Lékař/lékařka – oddělení nukleární medicíny

atestovaní i neatestovaní lékaři

Lékař/lékařka - chirurgické oddělení

aktuálně

29. 9. 2016novinka

Celiakie může přijít v každém věku

Celiakie je onemocnění vyvolané lepkem, tedy bílkovinou povrchových částí obilných zrn (pšenice, ječmen, žito), která je odpovědná za lepivost těsta. Jedná se o autoimunitní onemocnění sliznice tenkého střeva a nemocní musí doživotně držet bezlepkovou dietu. více...

23. 9. 2016novinka

Nová výstava v nemocniční Galerii Patro

Galerie Patro sídlící v centrálním objektu Uherskohradišťské nemocnice hostí novou výstavu. K vidění jsou fotografie slavností a vesnických obřadů na Slovácku. více...

16. 9. 2016novinka

Zlínský kraj ocenil nejlepší zdravotníky

Mezi nejlepší zdravotníky Zlínského kraje za rok 2016 byli vybráni dva zaměstnanci Uherskohradišťské nemocnice. Konkrétně primářka infekčního oddělení MUDr. Eva Černá a vedoucí staniční sestra centrálního objektu Zdenka Paroulková. více...

16. 6. 2016inzerce

Pronájem nebytových prostor

Nabízíme k pronájmu nebytové prostory za výhodné ceny.